2021r. Kalkulacja ze strony   KAJAKI.com.pl    dla :  

 

 

Kajaki 2-osobowe

- Dolphin-2, Family-2

- Traper (Roteko)

- Turystyczny (poliestrowy)

Kajaki 1-osobowe

- Solo, Sundance

- Necky SKY

- Dolphin-1

Pozostałe (3-osobowe)

- Canoe

- worki 40 L

- worki 75 L

       
  Start spływu :

 

Meta spływu:

Poligon drawski - opcja przewozu:

Transport kajaków i max 8 osób przez poligon 

Przewóz więcej niż 8 osób przez poligon

 

 

(transport przez poligon drawski: oznacza górną Drawę-przed Drawieńskim Parkiem narodowym,  od mostu drogowego na drodze krajowej nr 175 do miejscowości Prostynia.

Jest to część Drawy płynącej przez zamkniętą cześć obszaru poligonu drawskiego). Płynących od Prostyni - opcje poligonu nie dotyczą !

 

    - ilość aut na parking    
   

KOSZTY:

 

Opcjonalnie - dodatkowa usługa:    Transport bagaży lub dodatkowy bus(y)

 

  Spływ na rzekę Korytnicę: na Drawę (od Prostyni do Osieczna)
   

  zł/os

 

DPN

 

  zł/os

 

Stara Korytnica:

-dowóz   -odbiór

 

Nowa Korytnica lub Sówka

-dowóz   -odbiór

 

Barnimie-dowóz   -odbiór

Bogdanka-dowóz    -odbiór

Sitnica  -dowóz     -odbiór

Pstrąg    -dowóz     -odbiór

Kamienna-dowóz     -odbiór

Osieczno-dowóz     -odbiór

   

KALKULACJA WYGENEROWANA NA STRONIE : www.KAJAKI.com.pl   Zakaz kopiowania i wykorzystywania skryptów !

            


 

 

   Opłaty na rzecz Drawieńskiego Parku Narodowego 

 

Park Drawieński rozpoczyna się od Drawna a kończy tuż przed miejscowością Stare Osieczno !

 

1. Osoby zwolnione z opłat za korzystanie z rzeki Drawy: mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego (Drawno, Tuczno, Człopa, Krzyż, Dobiegniew, Bierzwnik, należy okazać dokument potwierdzający zamieszkanie w w/w gminie), pracownicy parków narodowych, osoby posiadające kartę dużej rodziny – rodzina.gov.pl.

2. Objęci 50% zniżką:   posiadacze karty dużej rodziny. Aktualne informacje na stronie Drawieńskiego Parku Narodowego: www.dpn.pl

 

Szlak Drawy - od Drawna do Osieczna - DPN :

 

 

ilość dni spływu kajakiem przez DPN

w terminie 1-lipiec do 31 sierpień

 

ilość osób płacących 100%        - dni spływu przez DPN w lipcu
ilość osób płacących 50%        - dni spływu przez DPN w sierpniu
       

 

 dni spływu przez DPN poza lipcem i sierpniem

 

     
 

Nocleg i Parking na terenie DPN

 

   
  Ilość dób w DPN w lipcu i sierpniu  

!! - ilość biwakujących może być inna niż płynących szlakiem ponieważ nie każdy musi być uczestnikiem spływu !

 

  ilość dób w DPN poza lipcem i sierpniem:  

  - ilość aut na parkingu w DPN:

       
   
 

RAZEM opłat w DPN  : 

 

 

w tym:

   
  za szlak Drawy osób bez ulgi:
  za szlak Drawy osób z ulgą:
  za biwakowanie:
  za auta na terenie DPN:
       

 

   

KALKULACJA WYGENEROWANA NA STRONIE : www.KAJAKI.com.pl   Zakaz kopiowania i wykorzystywania skryptów !