Opis szlaku Dolnej Drawy - Spływy kajakowe Drawą, Piławą, Korytnicą

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Opis szlaku Dolnej Drawy

Opisy szlaków > Drawa > Opis szlaku

Odcinek: biwak "Sitnica" - biwak "Pstrąg" .

Odcinek łatwy - 5,8 km

  Zaraz za biwakiem "Sitnica"  (42,1 km) na niskiej terasie, rośnie jeden z najciekawszych i największych płatów łęgu olszowo - jesionowego, chroniony w  rezerwacie "Łęgi nad Drawą".

  Równie interesujący fragment pojawia się po chwili na drugim brzegu rzeki. Dalej ostry zakręt w prawo u stóp wysokiego zbocza (zwaliska drzew), a za nim spokojny odcinek szeroko rozlanej rzeki.

  Za łąką na lewym brzegu widać bór sosnowy z liściastymi drzewami w drugiej warstwie drzewostanu. Jest to eksperymentalny rezerwat ścisły "Poziomkowy Las" .

  Przed siedemdziesięciu laty na jego miejscu były pola wsi Dąbrowa. Sosnowy las wtedy posadzony rośnie na właściwym lasom liściastym siedlisku. W latach 70-tych podjęto decyzje o zaprzestaniu jakiejkolwiek ingerencji w drzewostan, celem obserwacji zachodzących w nim spontanicznych procesów. Obecnie oprócz sztucznie wprowadzonego drzewostany sosnowego samorzutnie wkracza buk, dąb i grab.

  Wkrótce z prawej pojawia się wylesione zbocze dawnej  bindugi. Na wierzchowinie trzy pomnikowe dęby o charakterystycznym, szeroko rozgałęzionym pokroju, świadczącym, że wyrosły na terenie otwartym, a nie w zwartym lesie.

  Mijamy kilka pomnikowych, rozgałęzionych buków na prawym zboczu i  dopływamy do mostu w Moczelach  (39,3 km).

Rzeka nagle zmienia swój charakter i płynie teraz przez otwarty teren. Tylko na brzegach szpaler olch, miejscami zwalonych do wody. Przy wysokim stanie wody tworzą się rozlewiska.

  Z prawej widoczne są zabudowania wsi  Moczele, z lewej oddalony las i szpaler wysokich świerków. Obecnie zamieszkuje tu jedynie kilka osób, zaś  o dawnej randze miejscowości świadczą liczne ruiny i stary cmentarz z XIX w.  Za mostem, z prawej uchodzi struga Moczela.

    Po drugiej stronie rzeki (na lewo od mostu) istniała niegdyś osada Dąbrowa, znana częściej pod niemiecką nazwą Springe.

Stąd, w pobliżu ruin wsi, najbliżej do przystanku PKS.

   Rzeka miejscami zwęża się do kilku metrów. Przyczyną są krzewiaste wierzby (głównie wierzba szara i wierzba wiciowa), schodzące do samej wody. Mijamy moczarowe turzycowiska, a dalej po obu stronach kompleks bagiennych lasów olszowych.

    Spokojny odcinek nie trwa długo wkrótce z prawej wysokie zbocze z kwaśną buczyną. Powraca krajobraz leśny i charakterystyczny układ zbiorowisk roślinnych: buczyny na stromych skarpach i fragmenty łęgów jesionowo-olszowych w zakolach.

   Przed obrywem, na lewym brzegu bielejące za nadbrzeżną olszyną pnie brzóz sygnalizują  rezerwat "Brzezina".

    Rzeka wyraźnie skręca w prawo, a zaraz na prawym, wysokim brzegu widoczna jest duża polana biwaku "Pstrąg"  (36,3 km) . Najdogodniej przybić przy drewnianych schodkach. Biwak zajmuje dawny plac składowy bindugi.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego